Pristup informacijama

Pristup informacijama
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređeno je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obveza tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija
Sukladno članku 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama gore navedenog zakona.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u članku 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Na pristup informacijama u postupcima pred Dvorom Trakošćan, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Dvor Trakošćan ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacijame, odnosno prava na ponovnu uprabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje.
Dvor Trakošćan ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Zakoni i pravilnici
Muzejska djelatnost
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Knjižnična djelatnost
Ostali propisi

Osoba za kontakt:

 • Službenik za informiranje:
  Andreja Srednoselec
 • Radno vrijeme:
  ponedjeljak-petak od 8.00-15.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

 • poštom na adresu:
  Dvor Trakošćan
  Službenik za informiranje
  42253 Bednja
 • putem elektroničke pošte:
  dvor@trakoscan.hr
  andreja@trakoscan.hr
 • faksom na broj:
  +385 42 796 420, +385 42 771 621
 • zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama Muzeja
 • putem telefona na broj:
  +385 42 796 281, +385 42 796 422


  Zapisnik 54. sjednice UV
  Zapisnik 55. sjednice UV
  Zapisnik 53. sjednice UV
  Zapisnik 56. sjednice UV
  Zapisnik 57. sjednice UV
  Zapisnik 58. sjednice UV
  Zapisnik 59. sjednice UV
  Zapisnik 60. sjednice UV
  Zapisnik 61. sjednice UV

  Zapisnik 62. sjednice UV

  Zapisnik konstituirajuće sjednice MV

  Zapisnik 2. sjednice MV

  Zapisnik 3. sjednice MV

  Zapisnik 4. sjednice MV

  Zapisnik 5. sjednice MV
 • Zapisnik 6. sjednice MV
   
 • Zapisnik 7. sjednice MV
 • Zapisnik 8. sjednice MV
 • Zapisnik 9. sjednice MV
 • Zapisnik 10. sjednice MV
 • Zapisnik 11. sjednice UV
 • Zapisnik 12. sjednice UV
 • Zapisnik 13. sjednice UV
 • Poziv 14. sjednice UV

Ovdje možete preuzeti:

Statut Dvora Trakošćan
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o radu 2011.
Izvješće o radu 2012.
Izvješće o radu 2013.
Izvješće o radu 2014.
Izvješće o radu 2015.
Izvješće o radu 2016.
Izvješće o radu 2017.
Izvješće o radu 2018.
Strateški plan
Financijski plan 2015.
Financijski plan 2016.
Financijski plan 2017.
Financijski plan 2018.
Financijski plan redovne djelatnosti 2019.
Financijski plan programske djelatnosti 2019.

Financijsko izvješće 2014.
Financijsko izvješće 2015.
Financijsko izvješće 2016.
Financijsko izvješće 2017.
Financijsko izvješće 2018.
Program rada 2014.
Program rada 2015.
Program rada 2016.
Program rada 2017.
Program rada 2018.
Program rada 2019.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu