Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:

Pregled sklopljenih ugovora za 2011. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2013. godinuPlan nabave Dvora Trakošćan za 2014. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2015. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu
some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
II. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu

some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini
 


Trakošćan, 18. 4. 2018.


Temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama ( Narodne novine br.70/2016.) Muzejska ustanova Dvor Trakošćan upućuje

JAVNI  POZIV
VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA ZGRADA

PREDMET: Javni poziv za obavljanje poslova
1. održavatelj čistoće - s punim radnim vremenom, 40 sati tjedno 
            
               Ovim putem pozivamo Vas da se javite na naš poziv za pružanje usluge čišćenja i održavanja unutarnjeg i vanjskog prostora Muzejske ustanove Dvor Trakošćan. 
Radno mjesto održavatelja čistoće je radno mjesto s punim radnim vremenom, 40 sati rada tjedno, od ponedjeljka do nedjelje, raspoređeno u rasponu od 06 do 22 sata.
Poslovi održavatelja čistoće obavljaju se u jednokratnom vremenu, sukladno mjesečnom rasporedu rada i radnog vremena muzeja.
Održavatelj čistoće:
•    čisti i održava uredske prostorije i okoliš,
•    briše prašinu s muzejskih predmeta, obavlja generalno čišćenje i laštenje podova u 25 izložbenih prostorija i 8 ostalih, pere prozore i vrata, zastore, održava sanitarni čvor, provjetrava prostorije i tekstil, povremeno čisti nakon popravaka (zidovi, ličenje i sl.), usisava i čisti tepihe, čisti stubišta, odnosi smeće,
•    pomaže kod dopuna i izmjena izložbenih prostora,
•    pomaže u ostalim potrebnim radovima u Muzeju,
•    obavlja i ostale poslove po izravnom nalogu ravnatelja.
Molimo da nam u ponudi dostavite ukupan trošak po satu rada. 
Kriterij za odabir je najniža cijena, s time da Naručitelj zadržava pravo ne odabrati ni jednu ponudu ukoliko se iste pokažu financijski nepovoljne.
Očekivani početak rada je 22.05.2018.


Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv - Usluge čišćenja i održavanja - ne otvaraj“   u roku od 8 dana na adresu:
Dvor Trakošćan,
Trakošćan 4 
42253 Bednja                  
Ponude će razmatrati povjerenstvo imenovano od strane ravnatelja Muzejske ustanove Dvor Trakošćan.
Rezultati odabira ponude objavit će se na internetskim stranicama Muzejske ustanove Dvor Trakošćan.

Ravnatelj:
Adam Pintarić, dipl.ing.arh.

Ovdje možete preuzeti Poziv za dostavu ponuda s ponudbenim listom. 
http://www.trakoscan.hr/PozivZaDostavuPonuda_UslugeČišćenja.pdf
 

Broj: 40/2-6-6.6/8-2018/6

Datum: 3. 5. 2018.


Naručitelj Dvor Trakošćan temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za usluge čišćenja i održavanja zgrada  čiji je poziv za dostavu ponuda upućen odabranim ponuditeljima 18. 4. 2018., nakon sastavljenog Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, kojeg je sačinilo Povjerenstvo za javnu nabavu 3. 5. 2018., donosi


ODLUKU O ODABIRU


Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:


Fiona d.o.o., Varaždin

Razlog odabira:

Ponuda tvrtke Fiona d.o.o., Varaždin zadovoljila je kriterij najniže cijene, te ponuditelj zadovoljava sve tražene uvjete iz dokumentacije za nadmetanje.


Ravnatelj:
Adam Pintarić, dipl. ing. arh.


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan dana 29.06.2017. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Ovdje možete preuzeti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dvor Trakošćan kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.