Ovdje možete preuzeti slijedeće dokumente:

Pregled sklopljenih ugovora za 2011. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2012. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2013. godinu

Pregled sklopljenih ugovora za 2013. godinuPlan nabave Dvora Trakošćan za 2014. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2014. godinu

Plan nabave Dvora Trakošćan za 2015. godinu

some_text

Pregled sklopljenih ugovora za 2015. godinu
some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
II. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2016. godinu
some_text
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini

some_text
Plan nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu
some_text
I. izmjene i dopune plana nabave Dvora Trakošćan za 2017. godinu


 


Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan dana 29.06.2017. donosi
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Ovdje možete preuzeti:
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11), obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dvor Trakošćan kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.  Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" 125/11 i 64/15) i članka 40. Statuta muzeja "Dvor Trakošćan", ravnatelj Muzeja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora na temelju dostave ponuda.
Ovdje možete preuzeti:

Dokumentacija za izradu prijave na natječaj
Tekst natječaja


ODLUKA O ODABIRU


  Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" 125/11 i 64/15) i članka 40. Statuta muzeja "Dvor Trakošćan" i Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za zakup poslovnog prostora - suvenirnica, kojeg je sačinilo Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora dana 14.06.2017. godine, ravnatelj Muzeja Dvor Trakošćan donosi ODLUKU o odabiru ponuditelja
Ovdje možete preuzeti:

Odluku i Zapisnik o odabiru ponuditelja

Odluka o odabiru


Naručitelj Dvor Trakošćan temeljem Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti u postupku nabave usluge čišćenja i održavanja zgrada čiji je poziv za dostavu ponuda upućen odabranim ponuditeljima 31.03.2017., donosi odluku o odabiru ponuditelja.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje: