Dodatne usluge

Dodatne usluge

Fotografiranje

  • Fotografiranje u muzeju (viteška - terasa) do 10 osoba u vremenu od 1 sat - 1.000,00 kn
  • Fotografiranje na terasi dvorca i u parku - 500,00 kn

Domjenci i svečanosti

Najam livade za organiziranje domjenka i svadbenih svečanosti moguć je uz postavu šatora sa čvrstim podom.

  • cijena iznosi 7% od pretpostavljene cijene ugostiteljskih usluga u iznosu od 300,00 kn/osobi
  • Primjer: 100 osoba x 300,00 kn. x 7% = 2.100,00 kn.

Polivalentna dvorana

Cijena najma polivalentne dvorane

  • cjelodnevni najam (9-18 sati) - 60,00 kn po osobi
  • u dvorcu do 3 sata - 40,00 kn po osobi

Vjenčanja

Organiziranje vjenčanja moguće je samo na otvorenim terasama dvorca ili kapelici.

  • u kapelici - 500,00 kn
  • na terasi dvorca (do 20 osoba) - 2.000,00 kn
  • (za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih 30,00 kn po osobi)

U cijenu najma PDV nije uračunat. Sve ostale varijante na upit. Po posebnom zahtjevu organizacija događanja je moguća i u radnom vremenu u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja (srpanj, kolovoz, studeni - ožujak). U tom slučaju cijene se uvečavaju za 100%.