Dodatne usluge

Dodatne usluge

Fotografiranje

     

1. Fotografiranje mladenaca u perivoju i unutrašnjosti dvorca (do 10 osoba u vremenu od 1 sat) - 2.000,00 kn

2. Fotografiranje mladenaca u perivoju dvorca - 1.000,00 kn

Ostale mogućnosti najma prostora Muzeja

1. Najam polivalentne dvorane u dvorcu:

najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane

do 3 sata 3.000,00 kn

dnevni najam  5.000,00 kn

2. Najam terase dvorca za konzumaciju pića/hrane (do 3 sata):

do 10 osoba 1.000,00 kn

za svaku dodatnu osobu 100,00 kn     

3. Najam prizemne galerije: 

 najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije ili konzumaciju pića/hrane     

do 5 sati 20,00 kn po osobi

dnevni najam 40,00 kn po osobi

4. Najam katne galerije:

najam je moguć za skupove/sastanke/prezentacije

10,00 kn po osobi                

5. Komercijalno snimanje i najam prostora za komercijalna događanja:

800,00 kn po članu ekipe i po danu

Vjenčanja

 1. U kapelici - 800,00 kn

2. Na terasi dvorca (do 20 osoba) - 4.000,00 kn

(za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih 100,00 kn po osobi) 

 cijena obuhvaća korištenje terase za ceremoniju vjenčanja, fotografiranje na istoj te konzumaciju pića/hrane

3. Svadbena svečanost u šatoru na livadi  ili slični komercijalni progarmi - 6.000,00 kn po danu.

Postava šatora računa se od dana dolaska tehnike do očišćenog terena

U cijenu najma  PDV nije uračunat.

Po posebnom zahtjevu organizacija događanja na terasi dvorca je moguća i u radnom vremenu u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja. U tom slučaju cijene se uvećavaju za 50%.

Sve ostale varijante na upit.