Dodatne usluge

Dodatne usluge

Fotografiranje

      Od 01.04.2018. Nove cijene fotografiranja!

  • Fotografiranje u muzeju (viteška - terasa) do 10 osoba u vremenu od 1 sat - 2.000,00 kn
  • Fotografiranje na terasi dvorca i u parku - 1.000,00 kn

Domjenci i svečanosti

Cijena najma prostora dvorca za konzumaciju jela i pića do 20 osoba - 1.000,00 kn

Za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih:

- terasa 50,00 kn po osobi

- polivalentna dvorana 50,00 kn po osobi 

Najam livade za organiziranje domjenka i svadbenih svečanosti moguć je uz postavu šatora sa čvrstim podom - 6.000,00 kn po danu.

Postava šatora računa se od dana dolaska tehnike do očišćenog terena

Polivalentna dvorana

Cijena najma polivalentne dvorane u dvorcu

  • cjelodnevni najam (9-18 sati) - 60,00 kn po osobi
  • do 3 sata - 40,00 kn po osobi

Vjenčanja

Organiziranje vjenčanja moguće je samo na otvorenim terasama dvorca ili kapelici.

  • u kapelici - 500,00 kn
  • na terasi dvorca (do 20 osoba) - 2.000,00 kn
  • (za svaku osobu iznad 20 naplaćuje se dodatnih 30,00 kn po osobi)

U cijenu najma PDV nije uračunat.

Po posebnom zahtjevu organizacija događanja je moguća i u radnom vremenu u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja. U tom slučaju cijene se uvećavaju za 100%.

Sve ostale varijante na upit.